Ελλάδα: Βελτίωση στη Διατροφή των Εφήβων

Σύμφωνα με έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής παρατηρείται διαχρονική βελτίωση της διατροφής των εφήβων στην Ελλάδα.

Η διατροφή των εφήβων στη χώρα μας τέθηκε στο επίκεντρο διερεύνησης της «Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Health Behaviour in School-Aged Children». Ειδικότερα, η έρευνα επαναλαμβάνεται ανά τετραετία σε περισσότερες από 40 χώρες παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των εφήβων και τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους. Στη χώρα μας το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ΕΠΙΨΥ από το 1998 με την επιστημονική ευθύνη της ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άννας Κοκκέβη. Στην έρευνα του 2014 συμμετείχε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα 4.141 μαθητών εφηβικής ηλικίας από 245 σχολικές μονάδες. Οι μαθητές απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μέσα στις τάξεις τους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας παρατηρείται διαχρονική βελτίωση της διατροφής των εφήβων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, δύο στους 5 εφήβους (43,2%) λαμβάνουν πρωινό και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό τα αγόρια (45,6%) σε σχέση με τα κορίτσια (40,9%) και οι 11χρονοι (49,2%) συγκριτικά με τους 13χρονους (41,5%) και 15χρονους (39%). Διαχρονικά, το ποσοστό των εφήβων που λαμβάνουν πρωινό σε καθημερινή βάση αυξάνεται σημαντικά από 35,5% το 2006 σε 43,2% το 2014. Σχεδόν ένας στους 3 εφήβους (31,6%) τρώει τόσο φρούτα όσο και λαχανικά τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα, σε υψηλότερο ποσοστό τα κορίτσια (33,6%) συγκριτικά με τα αγόρια (29,6%).