"Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο"

Συνέντευξη της Κας Ε. Φαβίου, Δ/σας Συμβούλου Iatrica στην Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών "SΥΝειδήσεις".

"Tο δίκτυο Iatrica παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από υψηλής κατάρτισης επιστημονικό δυναμικό με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ασθενή".

Διαβάστε περισσότερα εδώ.